6. USŁUGI DODATKOWE
 • weryfikacja ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • rejestracja podmiotów gospodarczych w wyszczególnionych instytucjach:
  • Urząd Gminy/ Miasta,
  • Urząd Skarbowy,
  • GUS,
  • ZUS.
 • sporządzanie deklaracji rocznych osób fizycznych
 • sporządzanie wniosków o zwrot części VAT-u za materiały budowlan
Login:
Hasło:
Numer telefonu:
Nazwisko:
E-mail:
Forma prawna:
Płatnik VAT:
Forma księgowości:
Ilość dokumentów w miesiącu:
Liczba zatrudnionych pracowników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.