1. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego,
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie deklaracji ZUS i druków RMUA,
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS,
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów.
Login:
Hasło:
Numer telefonu:
Nazwisko:
E-mail:
Forma prawna:
Płatnik VAT:
Forma księgowości:
Ilość dokumentów w miesiącu:
Liczba zatrudnionych pracowników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.