2. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR,
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości,
 • niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • przygotowywanie bilansów ( ocena działalności),
 • przygotowywani przelewów z opłatami do U.S. I ZUS,
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów.
Login:
Hasło:
Numer telefonu:
Nazwisko:
E-mail:
Forma prawna:
Płatnik VAT:
Forma księgowości:
Ilość dokumentów w miesiącu:
Liczba zatrudnionych pracowników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.