4. KADRY I PŁACE
Oprócz obsługi księgowej, w której zakres wliczone jest sporządzenie listy płac i deklaracji ZUS proponujemy również pełną obsługę kadrowo - płacową
 1. Dokumentację i ewidencję personalną pracowników
  • prowadzenie akt osobowych (przechowywane w siedzibie biura rachunkowego),
  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem,
  • stosunku pracy (min. Umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne),
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • sporządzanie harmonogramów czasu pracy ( praca zmianowa),
  • prowadzenie ewidencji gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym,
  • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i rejestru chorób zawodowych

 2. Dokumentację i ewidencję płac
  • sporządzenie listy płace,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych

 3. Dokumentację prac zleconych
  • prowadzenie ewidencji podatkowej pracownika i zleceniobiorców prac zleconych,
  • przygotowywanie umów zleceń,
  • sporządzenie listy płac prac zleconych,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych

 4. Prowadzenie dokumentacji ZUS
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zas. Chorobowy, rodzinny, macierzyński),
  • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne

Jest to oferta skierowana do firm, które chcą nam powierzyć całokształt spraw związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców. W tym celu podpisywana jest odrębna umowa.

Login:
Hasło:
Numer telefonu:
Nazwisko:
E-mail:
Forma prawna:
Płatnik VAT:
Forma księgowości:
Ilość dokumentów w miesiącu:
Liczba zatrudnionych pracowników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.