5. FUNDUSZE EUROPEJSKIE
  • przeprowadzanie analizy i oceny możliwości pozyskania dofinansowania,
  • pomoc w wyborze właściwego programu, z którego Państwa projekt może ubiegać się o wsparcie finansowe,
  • prowadzenie księgowość oraz obsługa finansowa projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Login:
Hasło:
Numer telefonu:
Nazwisko:
E-mail:
Forma prawna:
Płatnik VAT:
Forma księgowości:
Ilość dokumentów w miesiącu:
Liczba zatrudnionych pracowników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.